Usnesení

Zajímá tě, co se řešilo na předešlích zasedání? Zde si můžeš přečíst naše předešlá usnesení.

Usnesení č. XXIIZe dne 29.9. 2023 o volbách předsedy spolku a členů předsednictva.

Usnesení č. XXIIZe dne 29.9. 2023 o volbě člena dozorčí rady.

Usnesení č. XXIIZe dne 29.9. 2023 o volbách do předsednictva.

Usnesení č. XXIIZe dne 29.9. 2023 o změně účelu, poslání a hlavní činnosti spolku.

Usnesení č. XXIZe dne 31.5. 2023 o duševním zdraví na školách.

Usnesení č. XXZe dne 13.4. 2023 o nedostatečné kapacitě středních škol.

Usnesení č. XIXZe dne 24.2. 2023 o sociálních problémech studentů v aktuální krizi.

Usnesení č. XVIIIZe dne 14.11. 2022 o počtu členů předsednictva.

Usnesení č. XVIZe dne 21.3. 2022 o pomoci ukrajinským studentům.

Usnesení č. XVZe dne 16.2. 2022 o dění na Ukrajině.

Usnesení č. XIVZe dne 8.12. 2021 o vybavení a modernizaci škol.

Usnesení č. XIIIZe dne 25.2. 2021 o metodice distanční výuky.

Usnesení č. XIIZe dne 19.11. 2020 o distanční výuce.

Usnesení č. VIIIZe dne 3.10. 2019 o meziškolské spolupráci.