Zapojujeme mladé lidi do politiky

Středoškolský sněm hl. m. Prahy, z.s. vznikl ve spolupráci s Českou středoškolskou unií a je oficálním poradním orgánem Magistrátu hl. m. Prahy.

Sněm má za cíl prosazovat zájmy středoškoláků v rámci hlavního města. Vydává platná usnesení na svých zasedáních a sdružuje delegáty pražských středních škol.

Zapojujeme mladé lidi do politiky
Zasedání sněmu

Sněm zasedá 5x až 6x za školní rok a projednává návrhy, které by podle středoškoláků pomohly zlepšit Prahu.

Výstupem každého zasedání je usnesení, které je oficiálním dokumentem a slouží k informování Rady hl. m. Prahy o aktuálních problémech a potřebách mladých lidí v metropoli.

Stávající předsednictvo

Jonathan Skrla
Předseda sněmu
Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium
InstagramLinkedInFacebook
Matyáš Pauliny
1. místopředseda
Střední škola knižní kultury
InstagramFacebook
Tadeáš Hýbner
2. místopředseda
Gymnázium Chodovická
Facebook

dozorčí rada

Úkolem dozorčí rady je starat o finance Sněmu, mentorovat předsednictvo a dohlížet na dodržování norem (primárně stanov). V rámci financování je jejím hlavním úkolem spravovat účetnictví a dohlížet na správné a zákonné využívání finančních prostředků svěřených organizaci. Může se na ní obrátit jakýkoliv delegát nebo člen Sněmu, pokud má pocit, že předsednictvo jednalo proti stanovám nebo jinak omezovalo daného delegáta či člena. Člen dozorčí rady se volí na tři roky s tím, že se každý rok dovoluje jeden nový. Dozorčí rada si každý rok volí svého předsedu na následující volební období předsednictva.

Jan Gondek
Předseda dozorčí rady
Gymnázium Oty Pavla
InstagramLinkedInFacebook

Dokumentace

Stanovy, smlouvy a finanční výkazy spolku.

Chceš se přidat?

Jsi studentem střední školy a zajímáš se o veřejné dění? Přidej se do Středoškolského sněmu.