Sněm na zasedání MSZ Prešov

29. prosince 2023

Před Vánoci čekala delegáty sněmu dlouhá cesta. Byli totiž pozváni na zasedání městského studentského zastupitelstva města Prešov na východě Slovenska. Po náročné a dlouhé cestě delegace dorazila do tohoto krásného města, kde na ně již čekala druhá část skupiny, delegace ČSU, a ubytování.
Během zasedání obě části delegace přednesly svůj projev. Následně jsme za pražský sněm podepsali memorandum o spolupráci s MSZ Prešov. Následovala volná část programu, prohlídka krajského integrovaného záchraného systému, kterou nám zařídil podpraporčík Jan Plášek.
Cesta zpátky už byla o něco kratší. Po brzské vstávání se delegace vydala na mezinárodní letiště v Košicích, odkud se následně v ranních hodinách vydala zpět do Prahy.

Lukáš Langmajer